ข้อตกลงและเงื่อนไข
วันที่แก้ไขล่าสุด: 20 กันยายน 2566

1. การยอมรับข้อตกลง

ในการใช้งานเว็บไซต์ www.tcgthailand.com (“เรา”, “แอดมิน”) หรือการสมัครสมาชิก คุณได้อ่านและให้การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ เราสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้ทุกคนสามารถตรวจสอบวันที่แก้ไขล่าสุดของข้อตกลงและเงื่อนไขได้ในหน้านี้ การใช้งานอย่างต่อเนื่องจะถือว่าเป็นการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับล่าสุด

การใช้งานทุกส่วนของเว็บไซต์ ผู้ใช้งานทุกคนพึงตระหนักว่าอาจมีผู้เยาว์เข้ามาร่วมใช้งานในบางส่วน เราคาดหวังว่าผู้ใช้งานทุกคนจะร่วมสร้างพื้นที่ใช้งานที่มีความปลอดภัยและเหมาะสม กับผู้ใช้งานทุกเพศ ทุกวัย

หากคุณอายุต่ำกว่า 20 ปี คุณจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อใช้งานเว็บไซต์ หากคุณคือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่กำลังใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณจะต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้แทนผู้เยาว์และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานทั้งหมด

2. ผู้ใช้

การตั้งชื่อบัญชีหรือชื่อร้านค้า จะต้องไม่ใช้คำที่ไม่เหมาะสม หากเราตรวจสอบพบว่ามีการใช้คำที่ไม่เหมาะสม เจตนาแอบอ้างเป็นผู้อื่น เราจะขอให้คุณเปลี่ยนชื่อ และเราสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีและปฏิเสธการใช้งานเว็บไซต์ของคุณในอนาคต

คุณมีความรับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยบัญชีของคุณ โดยการปกป้องรหัสผ่านของคุณไม่ให้ผู้อื่นเข้าใช้งานได้ คุณยอมรับที่จะรับผิดชอบต่อการชำระเงินที่เกิดขึ้นจากบัญชีของคุณทั้งหมด

คุณยอมรับว่าในการใช้งานเว็บไซต์และการแสดงความคิดเห็นบนพื้นที่ของเว็บไซต์ คุณจะไม่ ใช้ภาษาที่หยาบคาย ขมขู่ กระทำการฉ้อโกง ขโมย หรือปฏิบัติสิ่งที่ผิดต่อกฎหมาย ไม่ว่าจะต่อเราหรือต่อผู้ใช้รายอื่น หากเราตรวจสอบพบว่ามีการปฏิบัติไม่เหมาะสม เราสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นนั้น หรือระงับบัญชีและปฏิเสธการใช้งานเว็บไซต์ของคุณในอนาคต

3. การซื้อ-ขายสินค้า

สินค้าที่นำมาขายบนเว็บไซต์ ห้ามเป็นสินค้าที่ผิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งหากการ์ดเกมใดมีการนำเข้าโดยตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย สินค้าที่นำมาขายจะต้องเป็นสินค้าที่นำเข้ามาอย่างถูกลิขสิทธิ์ และมีเครื่องหมายที่ตัวแทนจำหน่ายติดตั้งเพิ่มเติมเท่านั้น

เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของสินค้า จำนวน ระยะเวลาในการจัดส่ง และความปลอดภัยในการจัดส่งสินค้าที่ขายโดยร้านค้าบนเว็บไซต์ได้ และไม่สามารถรับผิดชอบในส่วนของตัวสินค้าแทนร้านค้าได้ ความรับผิดชอบต่อสินค้าจะเป็นของร้านค้าทั้งหมด จนกว่าสินค้าจะส่งถึงผู้ซื้อ และผู้ซื้อได้ยืนยันการได้รับสินค้าภายในเวลาที่กำหนด หากผู้ซื้อพบว่าสินค้ามีปัญหา ให้ทำการติดต่อร้านค้าเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือหาข้อสรุปร่วมกันได้ สามารถติดต่อแอดมินเพื่อขอความช่วยเหลือได้ ซึ่งแอดมินจะสามารถให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นกลางทั้งต่อผู้ซื้อและผู้ขาย การตัดสินใจของแอดมินถือเป็นที่สิ้นสุด

เมื่อร้านค้าจัดส่งสินค้าและทำการกรอกเลขติดตามพัสดุเข้าระบบแล้ว ผู้ซื้อจะมีเวลา 7 วันในการยืนยันว่าได้รับสินค้า หากผู้ซื้อไม่กดยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะถือว่าผู้ใช้ได้รับสินค้าตามคำสั่งซื้อและยอมรับสินค้านั้นโดยอัตโนมัติ หากผู้ซื้อยังไม่ได้รับสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ผู้ขายกรอกเลขติดตามพัสดุ หรือเมื่อตรวจสอบพบว่าเลขติดตามพัสดุนั้นไม่ได้ส่งมาตามที่อยู่ของตน ผู้ซื้อควรรีบติดต่อร้านค้าโดยเร็วที่สุด หากไม่สามารถติดต่อร้านค้าได้ภายในเวลาอันสมควร ผู้ซื้อสามารถติดต่อแอดมินเพื่อช่วยตรวจสอบและเฝ้าระวังได้

ในกรณีที่สินค้ามีปัญหา ผู้ซื้อและร้านค้าควรจะดำเนินการพูดคุยหาข้อสรุปเองก่อน ปัญหาส่วนมากสามารถแก้ไขได้ด้วยการเจรจาต่อรองกันเอง หากไม่ได้ข้อสรุปหรือต้องการความช่วยเหลือจากแอดมินในการดำเนินการคืนสินค้า และคืนเงิน สามารถติดต่อแอดมินเพื่อขอความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกได้

ในการขายสินค้า ร้านค้าควรจะชี้แจงสภาพสินค้าอย่างตรงไปตรงมา โดยเราได้ทำแนวทางการประเมินสภาพการ์ดไว้ที่ www.tcgthailand.com/condition เพื่อให้ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และแอดมินสื่อสารในทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้เขียนขึ้นมาเพื่อประกอบการสื่อสารในการซื้อ- ขายและจัดหมวดหมู่เพียงคร่าว ๆ เท่านั้น ผู้ซื้อควรประเมินสภาพการ์ดที่ตนเองจะซื้อผ่านภาพประกอบที่ผู้ขายได้อัพโหลดไว้เพื่ อประกอบการตัดสินใจเสมอ การ์ดบางใบเมื่อประเมินโดยคนแต่ละคนที่มีความละเอียดไม่เท่ากันอาจประเมินสภาพ ออกมาคนละระดับได้ ดังนั้นหากสินค้าที่ผู้ซื้อได้รับไม่ตรงสภาพที่ตนเองคาดหวังแต่โดยภาพรวมยังถือว่าอ ยู่ในขอบเขตสภาพที่ร้านแจ้งไว้ แอดมินขอสงวนสิทธิ์ในการช่วยให้เกิดการคืนสินค้าหากผู้ขายไม่ประสงค์รับคืน หากผู้ซื้อต้องการภาพเพิ่มเติม ควรขอไปทางผู้ขายก่อนการสั่งซื้อ หรือหากต้องการความแน่นอนในเรื่องสภาพการ์ดที่ได้รับการประเมินมาโดยบุคคลที่ สาม ควรเลือกซื้อการ์ดที่ผ่านการเกรดมาแล้ว

ในการแพ็คสินค้า เราแนะนำแนวทางการแพ็คไว้คร่าว ๆ ที่ www.tcgthailand.com/packing ผู้ขายสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ตามความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ที่มี โดยยึดถือความปลอดภัยของสินค้าที่ผู้ซื้อจะได้รับเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม เหตุไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นจากการขนส่งได้อยู่เสมอ เราแนะนำให้ผู้ขายถ่ายวิดีโอหลักฐานการแพ็คและการจัดส่งเก็บไว้ ส่วนผู้ซื้อถ่ายวิดีโอการได้รับและการแกะเก็บไว้ หากสินค้ามีปัญหา ทั้งสองฝ่ายจะได้มีหลักฐานในการพูดคุยกัน และเป็นหลักฐานที่จะช่วยประกอบการตัดสินใจของแอดมินเมื่อได้รับการร้องขอให้เข้ามาช่วยเหลือ

ในการจัดส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูง การทำประกันการขนส่งกับบริษัทขนส่งจะช่วยป้องกันความเสียหายและการสูญหายที่เกิดจากบริษัทขนส่งได้เป็นอย่างดี โดยค่าธรรมเนียมการทำประกันขนส่งนั้นไม่สูงมากและมักจะครอบคลุมมูลค่าของสินค้าได้อย่างเพียงพอ เราแนะนำให้ผู้ขายพิจารณาการทำประกันการขนส่งกับบริษัทขนส่งเมื่อขายสินค้ามูลค่าสูง เพื่อป้องกันการต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดการเสียหายหรือสูญหายจากการขนส่ง

รูปภาพสินค้าที่อัพโหลดทั้งหมดจะต้องไม่มีภาพที่ไม่เหมาะสมเป็นส่วนประกอบ หากเราตรวจสอบพบว่ามีการใช้รูปที่ไม่เหมาะสม เราสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีและปฏิเสธการใช้งานเว็บไซต์ของคุณในอนาคต ผู้ขายไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปสินค้าคู่กับป้ายชื่อ และเราไม่แนะนำให้ถ่ายรูปสินค้าคู่กับบัตรประชาชนเช่นกัน

ในการประมูลสินค้า หากร้านค้าตั้งประมูลโดยที่ยังไม่มีผู้เข้ามาร่วมประมูล สามารถยกเลิกการประมูลดังกล่าวได้ด้วยตนเอง แต่หากการประมูลนั้นได้มีผู้มาร่วมประมูลแล้ว การยกเลิกประมูลจะต้องส่งคำขอมาที่แอดมินเพื่อให้แอดมินรับทราบตามช่องทางที่ได้มีการเตรียมไว้ โดยหากเราพบว่าร้านค้ามีการยกเลิกการประมูลหลังมีผู้ร่วมประมูลบ่อย ถือเป็นการกระทำที่ตั้งใจก่อกวนผู้ใช้รายอื่น เราอาจตักเตือนและสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีและปฏิเสธการใช้งานเว็บไซต์ของคุณในอนาคต

ผู้ซื้อที่เข้าร่วมการประมูล เมื่อทำการบิดไปแล้ว จะต้องรับผิดชอบต่อมูลค่าที่ตนได้บิดไว้ หากชนะประมูลจะต้องชำระค่าสินค้าภายในเวลา 24 ชั่วโมง โดยระบบของเราจะบังคับให้ผู้ชนะประมูลต้องชำระเงินค่าสินค้าประมูลที่ค้างอยู่ก่อน จะสามารถซื้อสินค้าอื่นๆบนเว็บไซต์ได้ แต่หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือเป็นการกระทำที่ตั้งใจก่อกวนผู้ใช้รายอื่น ร้านค้าสามารถแจ้งมาที่แอดมินได้ และเราสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีและปฏิเสธการใช้งานเว็บไซต์ของคุณในอนาคต

4. การชำระเงิน คำสั่งซื้อ และการถอนเงินของร้านค้า

เมื่อผู้ซื้อทำการชำระเงินรายการสั่งซื้อใดๆไปแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นได้

เมื่อร้านค้าได้รับคำสั่งซื้อมาแล้ว ควรรีบตรวจสอบและยืนยันคำสั่งซื้อโดยเร็วที่สุด เราคาดหวังว่าร้านค้าจะอัพเดตสินค้าคงเหลือและราคาสินค้าให้ตรงกับความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ซื้อ เราหวังว่าร้านค้าจะไม่ยกเลิกคำสั่งซื้อบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาหลังการยกเลิกหรือไม่ก็ตาม

ร้านค้าจะสามารถส่งคำขอถอนเงินได้เมื่อผู้ซื้อยืนยันว่าได้รับสินค้าแล้ว หรือครบ 7 วันนับจากวันที่กรอกเลขติดตามพัสดุเข้าสู่ระบบซึ่งจะถือว่าผู้ซื้อยอมรับสินค้าโดยอัตโนมัติ ในการส่งคำขอถอนเงินแต่ละครั้ง จะเป็นการถอนเงินของสินค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว ณ เวลานั้นทั้งหมด เมื่อส่งคำขอเข้ามา แอดมินจะดำเนินการโอนเงินให้ภายในรอบถอนเงินที่แจ้งไว้ในหน้าถอนเงิน ในระหว่างการรอแอดมินโอนเงิน จะไม่สามารถส่งคำขอถอนเงินเพิ่มเติมได้ ต้องรอแอดมินดำเนินการคำขอก่อนหน้าให้เสร็จสิ้นก่อน

5. ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัย ปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ พบว่ามีความผิดพลาดของข้อมูล หรือมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการหรือการพัฒนาระบบของเว็บไซต์ สามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected]

logo

เรามุ่งมั่นที่จะผลักดันวงการการ์ดเกมประเทศไทยให้เติบโตและพัฒนาไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดด

หมวดหมู่ทั้งหมด

ข่าวสารและโปรโมชัน